Jednym z objawów zbliżającego się załamania nerwowego jest przekonanie, że wykonujemy niezwykle ważną pracę. Bertrand Russell

Pozyskiwanie finansowania z banków

Zajmujemy się kompleksowo pozyskiwaniem finansowania z banków. W ramach procesu zajmujemy się przygotowaniem niezbędnej dokumentacji dla banków, procedowaniem przed bankiem jak i obsługą po uzyskaniu kredytu.

1. Analiza i przygotowywanie dokumentacji

Pierwszym etapem w procesie pozyskiwania finansowania z banków jest określenie możliwości kredytowych oraz przygotowanie niezbędnej dokumentacji na potrzeby banku (wniosek, biznesplan, analizy szczegółowe).

2. Uczestnictwo w procedowaniu przed bankiem

W ramach tego etapu zajmujemy się bieżącymi kontaktami z bankiem w procesie pozyskiwania finansowania. Praktycznie zawsze potrzebne są dodatkowe analizy i wyjaśnienia potrzebne dla analityków bankowych, dlatego uczestnictwo w tym procesie wyspacjalizowanej firmy przyspiesza proces aplikacyjny i nie angażuje niepotrzebnie czasu pracowników firmy.

    3. Doradztwo po uzyskaniu kredytu bankowego

    Po uzyskaniu kredytu oferujemy Państwu doradztwo bieżące obejmujące kontakty z bankiem, sporządzanie analiz na potrzeby banku, renegocjacje warunków umowy oraz inne czynności wynikające z zawartej umowy kredytowej.