Produkt to cokolwiek, co może znaleźć się na rynku, zyskać uwagę, zostać nabyte, użyte lub skonsumowane, zaspakajając czyjeś pragnienie lub potrzebę. Philip Kotler

KONTAKT

SIEDZIBA:

AVARON Spółka z o.o.
ul.Cisowa 12
59-220 Legnica

+48 (76) 753 02 09
e-mail: biuro (at) avaron.pl
skype: avaron.pl

 

KRS: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy nr 0000303805

NIP: 6912407645
REGON: 020709533

Kapitał zakładowy: 50.000 zł

Dane KRS: AVARON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ