Praca jest darem,kiedy pomaga zrozumieć, co robimy, ale może być przekleństwem, kiedy staje się ucieczką przed pytaniem o sens życia. Paulo Coelho - Być jak płynąca rzeka

Moduł strategia

Moduł strategi pozwlala na sporządzanie, zmiany i prezentację strategii rozwoju firm. Prezentowane są tam m.in.:

  • analiza SWOT,
  • wizja,
  • misja,
  • cele strategiczne dla firmy,
  • cele strategiczne dla każdego obszaru funkcjonalnego.

Każdy obszar funkcjonalny (np. marketing, produkcja, finanse, rozwój, kadry i płace) posiada własne cele realizujące przyjęta strategię ogólną. Cele są opisane, tak aby były zrozumiałe dla interesariuszy. Do każdego z celów przypisanę mogą być działania/projekty, które w sposób precyzyjny definiują zadania cząstkowe przypisane poszczególnym osobom.