Są dwa sposoby odnoszenia sukcesów w życiu: albo dzięki własnej pracowitości, albo przez głupotę innych. Jean de La Bruyére

Moduł strategia

Moduł strategi pozwlala na sporządzanie, zmiany i prezentację strategii rozwoju firm. Prezentowane są tam m.in.:

  • analiza SWOT,
  • wizja,
  • misja,
  • cele strategiczne dla firmy,
  • cele strategiczne dla każdego obszaru funkcjonalnego.

Każdy obszar funkcjonalny (np. marketing, produkcja, finanse, rozwój, kadry i płace) posiada własne cele realizujące przyjęta strategię ogólną. Cele są opisane, tak aby były zrozumiałe dla interesariuszy. Do każdego z celów przypisanę mogą być działania/projekty, które w sposób precyzyjny definiują zadania cząstkowe przypisane poszczególnym osobom.