Prawdziwy mężczyzna lubi dwie rzeczy - niebezpieczeństwo i zabawę, dlatego lubi kobiety, gdyż sa najniebezpieczniejsza zabawa. Friedrich Nietzsche

Działalność inwestycyjna

Współinwestujemy wolne środki w interesujące przedsięwzięcia gospodarcze i/lub rozliczamy swoje usługi i produkty w zamian za udziały/akcje spółek. Mamy kontakt z rynkiem, na którym działamy, spotykamy się z zarządzającymi i poniekąd wpływamy na ich decyzje inwestycyjne i rozwojowe. Obejmujemy pakiety mniejszościowe.