Przypadki nie istnieją. Wszystkie rzeczy, które się zdarzają, zdarzają się w jakimś celu. Mark Twain

Moduł firma

Moduł firma pozwala na gromadzenie podstawowych informacji o przedsiębiorstwie do któych należy przede wszystkim:

  • prezentacja fiszki firmy,
  • przedstawienie historii działalności,
  • pokazanie innych istotnych i specyficznych informacji o firmie.