Być zwyciężonym i nie ulec to zwycięstwo, zwyciężyć i usiąść na laurach to klęska Józef Piłsudski

Moduł firma

Moduł firma pozwala na gromadzenie podstawowych informacji o przedsiębiorstwie do któych należy przede wszystkim:

  • prezentacja fiszki firmy,
  • przedstawienie historii działalności,
  • pokazanie innych istotnych i specyficznych informacji o firmie.