Ilekroć przekonasz się, że jesteś po stronie większości, nadchodzi czas na zmiany. Mark Twain

Obsługa firm w zakresie controllingu i rachunkowości zarządczej

Oko szefa

Oferujemy Państwu stałą obsługę obsługę firm w zakresie controllingu, rachunkowości zarządzczej oraz doradztwa ekonomiczno-finansowego, organizacyjnego i strategicznego. W zależności od wymagań przedsiębiorcy i jego planów rozwojowych, określamy współpracę opartą o stałe wynagrodzenie miesięczne w jedym z trzech pakietów. Zakres usług w pakiecie ustalany jest indywidualnie dla każdego przedsiębiorcy w zaleśności od jego potrzeb.

1. Pakiet A - monitoring

 • analiza bieżącej sytuacji ekonomiczno-finansowej,
 • przygotowanie koncepcji Systemu Informacji Kierowniczej (SIK),
 • sporządzanie raportów miesięcznych (analiza wg miesięcy, analiza porównawcza z rokiem poprzednim),
 • zakres raportów - minimalny (rachunek zysków i strat, bilans, przepływy),
 • rekomendacje pisemne dla Zarządu/Właściciela w zakresie trendów, zagrożeń, sugestii,
 • kontak z bankami, pozyskiwanie finansowania z banków (plus premia za sukces),
 • konsultacje telefoniczne,
 • wizyty u klienta.

  2. Pakiet B - monitoring i budżet roczny

  • analiza bieżącej sytuacji ekonomiczno-finansowej,
  • przygotowanie koncepcji modelu controllingowego,
  • przygotowanie koncepcji Systemu Informacji Kierowniczej (SIK),
  • sporządzenie lub pomoc i doradztwo przy sporządzeniu budżetu rocznego,
  • sporządzanie raportów miesięcznych (analiza wg miesięcy, analiza porównawcza z rokiem poprzednim, analiza porównawcza z budżetem rocznym),
  • zakres raportów - optymanlny (sprzedaż, przychody, koszty, kapitał obrotowy, kredyty i dług, rachunek zysków i strat, bilans, przepływy),
  • rekomendacje pisemne dla Zarządu/Właściciela w zakresie trendów, zagrożeń, sugestii,
  • kontak z bankami, pozyskiwanie finansowania z banków (plus premia za sukces),
  • konsultacje telefoniczne,
  • wizyty u klienta.

   3. Pakiet C - monitoring, budżet roczny i plan strategiczny

   • analiza bieżącej sytuacji ekonomiczno-finansowej,
   • przygotowanie koncepcji modelu controllingowego,
   • przygotowanie koncepcji Systemu Informacji Kierowniczej (SIK),
   • sporządzenie lub pomoc i doradztwo przy sporządzeniu budżetu rocznego,
   • sporządzenie lub pomoc i doradztwo przy sporządzeniu planu wieloletniego,
   • sporządzenie lub pomoc i doradztwo przy sporządzeniu strategii rozwoju,
   • sporządzenie lub pomoc i doradztwo przy sporządzeniu prezentacji dla inwestorów i instytucji finansowych,
   • sporządzanie raportów miesięcznych (analiza wg miesięcy, analiza porównawcza z rokiem poprzednim, analiza porównawcza z budżetem rocznym, analizy wieloletnie),
   • zakres raportów - maksymalny (sprzedaż, przychody, koszty, wyniki segmentów działalności, inwestycje, kapitał obrotowy, kredyty i dług, rachunek zysków i strat, bilans, przepływy),
   • rekomendacje pisemne dla Zarządu/Właściciela w zakresie trendów, zagrożeń, sugestii,
   • kontak z bankami, pozyskiwanie finansowania z banków (plus premia za sukces),
   • konsultacje telefoniczne,
   • wizyty u klienta.

    4. Opcje dodatkowe do pakietów

    Dodatkowo oferujemy następujące usługi w ramach pakietów (opcjonalnie):

    • analizy struktur organizacyjnych,
    • projekty zmian struktur organizacyjnych,
    • dokumentacja organizacyjna - regulaminy, instrukcje, tablice kompetencyjne,
    • przeprowadzanie okresowych ocen pracowników,
    • budowa systemów oceny pracowników,
    • opracowywanie kwestionariuszy ocen pracowników,
    • opracowywanie wskaźników oceny kadry kierowniczej,
    • opracowywanie systemów motywacyjnych dla pracowników i kadry zarządzającej.