Mam duże doświadczenie w zarządzaniu, ale już tego nie robię. Peter Lindegarad - szef działu inwestycji Nordea Life & Pension

O FIRMIE

AVARON Sp. z o.o. jest firmą doradczą założoną 18 marca 2008 roku, z historią sięgającą 1999 roku.

Głównym obszarem działalności AVARON jest doradztwo finansowe i strategiczne. AVARON świadczy pełną gamę usług związanych z pozyskiwaniem finansowania i obsługą przedsięwzięć gospodarczych, doradztwem przy pierwszej ofercie publicznej IPO oraz doradztwem ekonomiczno-finansowym i strategicznym.

Głównymi klientami spółki są osoby poszukujące finansowania dla swoich firm w związku z ich dynamicznym rozwojem, prywatyzacją, zmianą właściciela. AVARON pomaga swoim klientom określić aktualną wartości firmy (wycena), pomaga określić i oszacować koszty dalszej ekspansji, współtworzy zrozumiały dla inwestorów (udziałowcy, akcjonariusze, banki) plan taktyczny i strategiczny, uczestniczy w bieżącej ocenie aktualnej sytuacji finansowej firmy.

W miarę rozwoju zakresu działalności i powiększania zakresu współpracy z innymi doradcami, AVARON zaczął świadczyć specjalistyczne usługi doradcze obejmujące zagadnienia techniczne i organizacyjne. Sporządzane są specjalistyczne ekspertyzy i wyliczenia dla energetyki, telekomunikacji i innych branż.

Przez wiele lat współpracy z różnymi klientami, AVARON dopracował się zespołu, procedur oraz narzędzi pozwalających na profesjonalne świadczenie usług doradczych. Przewagę konkurencyjną firma zdobywa dzięki autorskiemu oprogramowaniu takiemu jak:

  • DORADCA - system wspomagający zarządzanie projektami doradczymi,
  • PLANISTA - program do sporządzania analiz i planów ekonomiczno-finansowych
  • SIK - system informacji kierowniczej, portal do wspomagania zarządzania obszarem ekonomiczno-finansowym i strategicznym w firmach.


Firma posiada ciekawą ofertę usług szkoleniowych. Szkolenia organizowane są głównie w formie zamkniętej dla klientów AVARON. Są one dostosowane do specyfiki firmy, jej produktów, klientów, pracowników i kultury organizacyjnej.

Dodatkowym obszarem aktywności firmy AVARON jest oprogramowanie i usługi informatyczne. Doradzając i rozmawiając swoim klientom firma dostrzegła możliwości poprawy procesów biznesowych za pomocą specjalistycznych systemów informatycznych. W obszarze informatycznym AVARON jest firmą konsultingowo-wdrożeniową specjalizującą się w systemach księgowych, finansowych oraz systemach do planowania i contorllingu.

AVARON jest firmą, która jest nastawiona na usprawnienia w Państwa firmie. Dla firmy dominującą wartością jest kierowanie zadaniami (przedsięwzięciami) przez tych, którzy są kompetentni do ich wykonywania. AVARON jest przede wszystkim nastawiony na satysfakcję klienta.

Oprócz działalności doradczej, AVARON Sp. z o.o. prowadzi działalność inwestycyjną. Środki finansowe lokowane są w przedsięwzięcia o ponadprzeciętnej stopie zysku, w firmy którym doradzamy.

Wejście kapitałowe do spółek możliwe jest w dwóch przypadkach:

  • objęcie udziałów w zamian za świadczone usługi doradcze,
  • objęcie udziałów w zamian za gotówkę.