Przyjemność z pracy sprawia, że dochodzimy do perfekcji. Arystoteles

OFERTA SPÓŁKI

1. Doradztwo ekonomiczno-finansowe i strategiczne

Doradztwo ekonomiczno-finansowe i strategiczne jest naszym głównym obszarem działalności. Nasze usługi obejmują następujące procesy: pozyskiwanie finansowania dla firm, obsługa przedsięwzięć kapitałowych, doradztwo przy pierwszej ofercie na publicznym rynku finansowym (IPO), doradztwo dla firm publicznych, specjalistyczne doradztwo ekonomiczno-finansowe, budowa strategii rozwoju dla firm.

ZOBACZ SZCZEGÓŁOWĄ OFETĘ

2. Obsługa firm w zakresie controllingu i rachunkowości zarządczej

Oko szefa

Oferujemy Państwu stałą obsługę obsługę firm w zakresie controllingu, rachunkowości zarządzczej oraz doradztwa ekonomiczno-finansowego, organizacyjnego i strategicznego. W zależności od wymagań przedsiębiorcy i jego planów rozwojowych, określamy współpracę opartą o stałe wynagrodzenie miesięczne w jedym z trzech pakietów. Zakres usług w pakiecie ustalany jest indywidualnie dla każdego przedsiębiorcy w zaleśności od jego potrzeb.

ZOBACZ SZCZEGÓŁOWĄ OFETĘ

3. Doradztwo organizacyjne, marketingowe i personalne

Inne usługi doradcze  świadczone są bezpośrednio przez naszą firmę, jak i przez inne firmy lub osoby z nami współpracujące. Wśród usług dodatkowych oferujemy doradztwo marketingowe, organizacyjne i inne.

ZOBACZ SZCZEGÓŁOWĄ OFETĘ

4. Szkolenia

Nasze szkolenia organizujemy głównie w formie zamkniętej. Są one dostosowane do specyfiki konkretnego przedsiębiorstwa, zawierają dużo praktycznych przykładów, kładą nacisk na unikalność i niepowtarzalność każdej firmy.

ZOBACZ SZCZEGÓŁOWĄ OFETĘ

5. Pozyskiwanie finansowania od inwestorów instytucjonalnych

Pozyskiwanie finansowania o charakterze udziałowym dotyczy przede wszystkim inwestorów formalnych (instytucjonalnych), czyli profesjonalistów w zakresie private equity, którzy inwestują i zarządzają środkami powierzonymi oraz grupę nieformalnych inwestorów private equity, które stanowią osoby indywidualne - najczęściej określane jako "business angels". Proces pozyskiwania finansowania składa się z trzech etapów.

ZOBACZ SZCZEGÓŁOWĄ OFETĘ

6. Pozyskiwanie finansowania z banków

Zajmujemy się kompleksowo pozyskiwaniem finansowania z banków. W ramach procesu zajmujemy się przygotowaniem niezbędnej dokumentacji dla banków, procedowaniem przed bankiem jak i obsługą po uzyskaniu kredytu.

ZOBACZ SZCZEGÓŁOWĄ OFETĘ

7. Emisje obligacji

Przy współpracy z partnerami z rynku finansowego oraz kancelariami prawnym jesteśmy w stanie zapewnić Państwu kompleksową obsługę w zakresie emisji obligacji oraz ich ewentualnego wprowadzenia do obrotu na rynku Catalyst. 

ZOBACZ SZCZEGÓŁOWĄ OFETĘ

8. Wprowadzanie spółek na NewConnect

Przy współpracy z partnerami z rynku finansowego oraz kancelariami prawnym jesteśmy w stanie zapewnić Państwu kompleksową obsługę w zakresie wprowadzenia akcji spółki do obrotu na rynku NewConnect. W szczególności naszą siłą jest przygotowanie profesjonalnych dokumentów, wymaganych w procesie wprowadzania akcji do Alternatywnego Systemu Obrotu.

ZOBACZ SZCZEGÓŁOWĄ OFETĘ

10. Działalność inwestycyjna

Współinwestujemy wolne środki w interesujące przedsięwzięcia gospodarcze i/lub rozliczamy swoje usługi i produkty w zamian za udziały/akcje spółek. Mamy kontakt z rynkiem, na którym działamy, spotykamy się z zarządzającymi i poniekąd wpływamy na ich decyzje inwestycyjne i rozwojowe. Obejmujemy pakiety mniejszościowe.

ZOBACZ SZCZEGÓŁOWĄ OFETĘ