Talent jest jak kawałek szlachetnego, ale surowego metalu: dopiero pilna praca go obrobi i wartość mu wielką nada. Stanisław Staszic

Emisje obligacji

Przy współpracy z partnerami z rynku finansowego oraz kancelariami prawnym jesteśmy w stanie zapewnić Państwu kompleksową obsługę w zakresie emisji obligacji oraz ich ewentualnego wprowadzenia do obrotu na rynku Catalyst. 

1. Przygotowanie dokumentów na potrzeby oferty obligacji

W pierwszym etapie należy sporządzić dokumentację niezbędą na potrzeby emisji obligacji. Są to najczęściej następujące dokumenty:

 • memorandum informacyjne,
 • propozycja nabycia obligacji,
 • warunki emisji obligacji,
 • formularz przyjęcia propozycji nabycia obligacji.

Dodatkowo załącza się opinię i raport biegłego.

  2. Oferta prywatna lub publiczna

  Kolejnym etapem w procesie wprowadzania obligacji spółki na Catalyst jest oferta prywatna lub publiczna w wyniku której pozyskiwane są środki dla spółki.

   3. Wprowadzenie obligacji do obrotu na Catalyst

   Obligacje wyemitowane w ofercie są w tym etapie wprowadzane do obrotu (lub autoryzowane) na Catalyst. Wymaga do rejestracji papierów w KDPW oraz przejścia procedur rejestracyjnych przed GPW.

    4. Obsługa firmy po debiucie na Catalyst

    Po debiucie na NewConnect spółka musi obligatoryjnie skorzystać z usługi Animatora.

    Dodatkowo konieczne jest zadbanie o poprawne wypełnianie obowiązkow informacyjnych, relacji inwestorskich oraz relacji z mediami.