Są góry, przez które trzeba przejść inaczej droga się urywa. Ludwig Thomas

Moduł projekty

Moduł projekty pozwala na zarządzanie projektami realizowanymi w firmie. Wykorzystywany przy operacyjnym wdrażaniu strategii rozwoju.

Każdy z projektów posiada następujące składowe:

  • opis projektu i jego celów,
  • opis ryzyk w projekcie,
  • zespół wykonawców,
  • harmonogram dzialania
  • dziennik (log),
  • notatki,
  • dokumentację projektową.

W sposób automatyczny generowowane są zestawienia dotycząe realizowanych projektów, zaleglości w harmonogramie oraz inne przydatne informacje pozwalające na zarządzanie projektem zarówno menadżera projektu jak i dla Zarządu i dyrekcji firmy.