Nie ma jednej recepty na sukces, gdyż jest wiele dróg realizacji naszym zamierzeń. Jak w szachach - wygra ten, kto popełni mniej błędów.

Certyfikowany Doradca

Prezes Zarządu Pan Andrzej Bukowczyk posiada tytuł Certyfikowanego Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu.

Certyfikat stwierdza wiedzę niezbędną do realizacji zadań Autoryzowanego Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu dla rynku NewConnect oraz dla rynku Catalyst.

Link do listy na stronie NewConnect