Przypadki nie istnieją. Wszystkie rzeczy, które się zdarzają, zdarzają się w jakimś celu. Mark Twain

Programy naprawcze i restrukturyzacyjne

Opis usługi

Zwykle podejmowane po zakończeniu analizy zasobów i sytuacji. Wnioski z analizy pozwalają na określenie rodzaju sytuacji z jaką mamy do czynienia. Jeżeli firma wymaga "rehabilitacji" - tworzone są programy restrukturyzacji.