Są dwa sposoby odnoszenia sukcesów w życiu: albo dzięki własnej pracowitości, albo przez głupotę innych. Jean de La Bruyére

Analiza i plan marketingowy

Opis usługi

Zadaniem marketingu jest przekształcenie potrzeb społecznych w możliwości osiągania zysku. Plan marketingowy skupia się na rynku i jego potrzebach, bez którego nie ma sprzedaży i zysków. Z tego powodu zagadnienie to wymaga osobnej analizy i planowania. Plan marketingowy skupia się na takich zagadnieniach jak:

  • rynek i jego segmentacja,
  • produkt i potrzeby jakie zaspakaja,
  • cena jaką rynki chcą zapłacić za potrzebę,
  • sposób zawierania transakcji (dystrybucja),
  • sposoby i metody docierania do rynku z informacją o produkcie (promocja).

Zakres analizy i planu marketingowego zależy od wielkości przedsiębiorstwa.

Cele usługi

Inwestorzy oczekują od firm osobnych analiz i planów marketingowych, gdyż są one podstawowym czynnikiem sukcesu planowanego przedsięwzięcia. Wiele projektów upadało, z uwagi na podstawowe i fundamentalne błędy na etapie szacowania popytu oraz ustalania ceny za produkty, stąd bardzo duża wrażliwość inwestorów na aspekty rynkowe i marketingowe.